Αισιοδοξία - Αντίδοτο Στην Αντιμετώπιση Των Χρόνιων Ασθενειών