Παρουσίαση έρευνας-9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νόσου Alzheimer

Δημοσιεύτηκε στις 23/04/2019    

Δημοσίευση έρευνας: Theotoka, I., Frrokaj, E., Tsaliki, C., Issari, P., & Paparrigopoulos, T. (2015). Psychological Disorders of Caregivers of Patients with Dementing Disorders: Increase of Psychopathology and economic crisis in Greece. Hellenic Journal of Nuclear Medicine.

Στη σελίδα 173 θα βρείτε την έρευνα μας, η οποία παρουσιάστηκε στο Μεσογειακό Συνέδριο Νευροεκφυλιστικών Διαταραχών το Μάϊο 2015 στη Θεσσαλονίκη.

Το συναισθηματικό φορτίο ή βάρος (burden) των φροντιστών των ανοϊκών ασθενών είναι σημαντικό και επηρεάζει άρδην τη προσωπική ζωή και ψυχική τους υγείας. Μέσα μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά τα ευρήματα της έρευνας που εκπονήσαμε.

© 2019 frrokai.gr • Σχεδιασμός και Κατασκευή ιστοσελίδων • Chiosstartup BY • webpromotion •