Διατροφή & Ψυχολογία- 2ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Χίου