Ομιλία στο Συνέδριο της Ομοσπονδίας ΑΡΓΩ στα πλαίσια της ΚΜΨΥ Χίου