Παρουσίαση έρευνας-9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νόσου Alzheimer