1η Επιστημονική Ημερίδα Δράσης για την Ψυχική Υγεία