2η Ενημερωτική Ημερίδα Συλλόγου Ατόμων Με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας